Mesafesli Satış Sözleşmesi , Yargı ve Dava Yeri

Kullanım Koşulları

1. Kullanım Koşulları

1.1 Dogumgunudavetiyesi.com’u kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Dogumgunudavetiyesi.com’da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Dogumgunudavetiyesi.com’a erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2 Dogumgunudavetiyesi.com’da sunulan hizmetler Dogumgunudavetiyesi.com (bundan böyle kısaca “Dogumgunudavetiyesi.com” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve Dogumgunudavetiyesi.com’un yasal sahibi Dogumgunudavetiyesi.com olup, Dogumgunudavetiyesi.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Dogumgunudavetiyesi.com’e aittir.

1.3 İş bu kullanım koşullarını Dogumgunudavetiyesi.com gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Dogumgunudavetiyesi.com’da yayımlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4 Dogumgunudavetiyesi.com’un hizmetlerinden yararlanan ve erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Dogumgunudavetiyesi.com tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5 Dogumgunudavetiyesi.com , Dogumgunudavetiyesi.com’ da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Tanımlar

2.1 Dogumgunudavetiyesi.com : Dogumgunudavetiyesi.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2 ÜYE: Dogumgunudavetiyesi.com’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Dogumgunudavetiyesi.com tarafından üyelikleri onaylanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu sözleşmede kısaca “ÜYE” olarak anılacaklardır.

2.3 KULLANICI: Dogumgunudavetiyesi.com’u alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4 İÇERİK: Dogumgunudavetiyesi.com’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayımlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.5 WEB SİTESİSİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Dogumgunudavetiyesi.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Dogumgunudavetiyesi.com arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.6 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Dogumgunudavetiyesi.com ‘un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

3. Hizmetlerin Kapsamı

3.1 Dogumgunudavetiyesi.com’un , Dogumgunudavetiyesi.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2 Dogumgunudavetiyesi.com’un, Dogumgunudavetiyesi.com’u üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Dogumgunudavetiyesi.com’e ait www.dogumgunudavetiyesi.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Dogumgunudavetiyesi.com adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3 Dogumgunudavetiyesi.com, Dogumgunudavetiyesi.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Dogumgunudavetiyesi.com’de yayımlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4 Dogumgunudavetiyesi.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Dogumgunudavetiyesi.com tarafından belirlenecek ve Dogumgunudavetiyesi.com’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Dogumgunudavetiyesi.com, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Dogumgunudavetiyesi.com’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. Genel Hükümler
4.1 Dogumgunudavetiyesi.com üzerinden, Dogumgunudavetiyesi.com’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Dogumgunudavetiyesi.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Dogumgunudavetiyesi.com’in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.

4.2 Dogumgunudavetiyesi.com , Dogumgunudavetiyesi.com ‘da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Dogumgunudavetiyesi.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Dogumgunudavetiyesi.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Dogumgunudavetiyesi.com ‘a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Dogumgunudavetiyesi.com’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Dogumgunudavetiyesi.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Dogumgunudavetiyesi.com’un Dogumgunudavetiyesi.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3 Dogumgunudavetiyesi.com , işbu Dogumgunudavetiyesi.com ve Dogumgunudavetiyesi.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Dogumgunudavetiyesi.com’un kullanma koşulları ile Dogumgunudavetiyesi.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Dogumgunudavetiyesi.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Dogumgunudavetiyesi.com’da yayımlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Dogumgunudavetiyesi.com’un kullanımı ya da Dogumgunudavetiyesi.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
Dogumgunudavetiyesi.com , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.4 Dogumgunudavetiyesi.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayımlanan içeriklerden dolayı Dogumgunudavetiyesi.com’ın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Dogumgunudavetiyesi.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, Dogumgunudavetiyesi.com yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Dogumgunudavetiyesi.com , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

4.5 Dogumgunudavetiyesi.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Dogumgunudavetiyesi.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, Dogumgunudavetiyesi.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE Dogumgunudavetiyesi.com ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin Dogumgunudavetiyesi.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Dogumgunudavetiyesi.com doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.6 İşbu Dogumgunudavetiyesi.com’un sahibi Dogumgunudavetiyesi.com’dır. Dogumgunudavetiyesi.com’da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Dogumgunudavetiyesi.com’un sunumu Dogumgunudavetiyesi.com’ın ya da izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Dogumgunudavetiyesi.com’daki bilgilerin ya da sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Dogumgunudavetiyesi.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Dogumgunudavetiyesi.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Dogumgunudavetiyesi.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Dogumgunudavetiyesi.com hizmetlerini, bilgilerini ve Dogumgunudavetiyesi.com’un telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Dogumgunudavetiyesi.com’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Dogumgunudavetiyesi.com’ın yazılı izni ile mümkündür.

4.8 Dogumgunudavetiyesi.com , Dogumgunudavetiyesi.com üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Dogumgunudavetiyesi.com aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Dogumgunudavetiyesi.com’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Dogumgunudavetiyesi.com için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Dogumgunudavetiyesi.com’in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9 İşbu Dogumgunudavetiyesi.com Kullanım Koşulları dâhilinde Dogumgunudavetiyesi.com tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Dogumgunudavetiyesi.com; Dogumgunudavetiyesi.com hizmetleri, Dogumgunudavetiyesi.com bilgileri, Dogumgunudavetiyesi.com telif haklarına tâbi çalışmaları, Dogumgunudavetiyesi.com ticari markaları, Dogumgunudavetiyesi.com ticari görünümü veya bu Dogumgunudavetiyesi.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.10 Dogumgunudavetiyesi.com ‘dan yapılacak alışverişlerde EFT/Havale seçenekleri mevcuttur. Sipariş tarihinden sonra gerçekleşen, daha önceden öngörülemeyen sebeplerden (tabii afet, savaş, terör, iletişim hatlarındaki büyük sorunlar vs.) dolayı sözleşmeyi imzalayan tarafların sorumluluklarını yerine getirememeleri ve bu durumun üç (3) günden fazla sürmesi durumunda tarafların her birinin tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.

4.11 Dogumgunudavetiyesi.com satışa sunduğu ürünlerin bir kısmı için stok tutmuyor olabilir. Müşterileri tarafından sipariş edilen bu ürünler, ürünün üreticisi, distribütörü veya dağıtıcısından temin edilerek basım işlemi yapılarak müşterilere ulaştırılmaktadır. Nadiren de olsa, tedarikçi firma stoklarında bulunmayan ürünler nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Bu tür sorunlardan dolayı ürünün temin edilememesi veya teslimatın gecikmesi durumunda; müşteriler bilgilendirilir ve talep edilmesi halinde sipariş edilen ürün değiştirilebilir veya ürün bedeli olarak alınmış olan tutar iade edilerek sipariş iptal edilebilir.

4.12 Bazı ürünlerde ekran görüntüsü ile ürünün orjinali arasında ton farkı yaşanması muhtemeldir. Sistem kaynaklı sorunlar ve internetteki dizgi hatalarından onay sonrası Dogumgunudavetiyesi.com sorumlu değildir.

4.13 Dogumgunudavetiyesi.com’da yayımlanan fiyat listelerinde sehven hata yapılması halinde ürün fabrikasının belirlediği kendi fiyat listesi geçerli olacaktır.

5.Teslimat Şartları

5.1 İşbu ürünler kargo ile ulaştırılmakta olup ; teslimat sırasında ürün paketi müşteri tarafından kontrol edilmeli, hasarlı paketler teslim alınmayarak tutanak tutturulma ve Dogumgunudavetiyesi.com’a bildirilmelidir. Dogumgunudavetiyesi.com uygun görmesi halinde siparişi yeniden hazırlayacaktır. Hasarlı, paketi açılmış ürünün teslim alınması halinde ise ürürün Kullanıcıya tam olarak teslim edildiği kabul edilmiş addedilir.

5.2 Siparişler, sipariş tarihinden (Davetiye sipariş tarihi davetiye ücretinin Dogumgunudavetiyesi.com hesabında göründüğü tarih itibariyle başlamaktadır.) itibaren ortalama 1-3 işgünü içinde kargoya verilmektedir. Baskı ve Montaj işlemleri uzun sürecek ürünler sitede ayrıca belirtilmiştir.

5.3 Sipariş verdikten sonra teslimat adresi değiştirilememektedir. Fatura adresi teslimat adresiyle aynı olup; talep edilmesi halinde farklı bir adres olarak belirtilebilmektedir.

5.4 Kargo bedeli, 60 (atmış) TL ve üzerindeki siparişler için Dogumgunudavetiyesi.com’a aittir.

5.5 Kargoda yaşanabilecek gecikme, kaybolma ve hasar durumlarında Dogumgunudavetiyesi.com sorumlu değildir. Kargonun kaybolması, hasar görmesi ve gecikmesi durumunda Tazmin talebi kargodan talep edilmelidir. Bu konuda oluşabilecek hukuki davalar T.C. İstanbul Mahkemeleri salahiyetlidir.

5.6 Yurtdışı ürün siparişleri İşleme Alınmamaktadır
5.7 İşbu teslimat sırasında teslimat adresinde alıcının bulunmaması durumunda kargo sorumlusu kargo şirketinin telefon numarasını ve şube adresini içeren bir haber formu bırakacaktır. Haber formununun bırakılmasını takip eden iş günü itibariyle aynı adrese ikinci uğrama gerçekleştirilecektir. 2 gün içinde kargo şirketi ile iletişime geçilmeli ve ürürnün teslim alınacağı süreç bildirilmelidir.

6.Sipariş İptali

6.1 İşbu Siparişin iptali ; onay maili öncesinde davetiyem@yandex.com adresi ya da 545 634 53 63 nolu telefonla Dogumgunudavetiyesi.com un bilgilendirilmesi şeklinde mümkün olmaktadır. Onay verilen siparişlerde ise iptal söz konusu değildir.

6.2 Sözleşme gereğince Dogumgunudavetiyesi.com ’un ürün bedelini iade edeceği durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. Dogumgunudavetiyesi.com’un para iadesini alıcının bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda alıcı, Dogumgunudavetiyesi.com’a bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. Alıcının bu durumda gecikme zararı, faiz vb. taleplerde bulunması söz konusu değildir.

7.İade Şartları

7.1 Kullanıcı tarafından sipariş edilen ürünler baskı öncesi kullanıcı onayına sunulmaktadır. İşbu onay aşamasından sonra alınan davetiyelerin baskıya girmesinden sonra iade söz konusu değildir. Baskı aşaması yapılmamış ancak baskı onayı alınan ürünler için o anki sürece kadar yapılan masraflar Müşteriden tahsil edilir. (Tasarım Ücreti, Kredi Kartı İşlem Ücreti vs..)

8. Mücbir Sebepler Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Dogumgunudavetiyesi.com işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Dogumgunudavetiyesi.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Dogumgunudavetiyesi.com’nun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Fatih Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Dogumgunudavetiyesi.com’un , KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

10. Yürürlülük ve Kabul İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”, Dogumgunudavetiyesi.com tarafından Dogumgunudavetiyesi.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini Dogumgunudavetiyesi.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Dogumgunudavetiyesi.com dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Dogumgunudavetiyesi.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.